De Attracties

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Praktische informatie

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Prijzen en aanbiedingen

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Accommodatie

Wij bieden u ongewone accommodatie in de buurt van het park!

Ontdek O'Tel Park, de nieuwigheid van 2024!

Reglement van het park

Reglement van het O’Gliss park

Welkom in O’Gliss Park!

Om uw welzijn en veiligheid te garanderen, vragen wij u de volgende regels te respecteren:

Alle bezoekers moeten naar de receptie van het park gaan en betalen om toegang te krijgen tot de activiteiten. Deelnemers moeten hun toegangsbewijzen en aankoopbewijs gedurende hun hele verblijf in O’Gliss Park bewaren, omdat u gevraagd kan worden deze te overhandigen.

Minderjarigen blijven te allen tijde onder toezicht van een begeleidende volwassene.

Niemand die alcohol of een andere stof heeft gebruikt die zijn vermogen om de activiteiten uit te voeren kan aantasten, mag deze activiteiten uitvoeren. U moet lichamelijk en geestelijk fit zijn om deel te nemen aan extreme vrijetijdsactiviteiten zoals de Délir’Space glijbanen of deExploral’o rivieren.

Elk personeelslid van de locatie is bevoegd om de regels van dit reglement te handhaven en bij niet-naleving over te gaan tot verwijdering, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Het park is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen op het terrein. Wij raden u aan uw spullen niet onbeheerd achter te laten.

Kluisjes zijn beschikbaar in het park tegen betaling van €5 voor maximaal 4 personen voor de hele dag.

De parkeerplaatsen zijn gratis en onbewaakt. Om veiligheidsredenen raden wij u aan uw voertuig af te sluiten en geen zichtbare voorwerpen achter te laten. O’Gliss Park kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade veroorzaakt door derden aan uw voertuig of de inhoud ervan.

De markeringen en het pad op de grond moeten worden gerespecteerd. Het is verboden buiten de paden te lopen om uw veiligheid en de fauna en flora te beschermen.

Het is verboden om hekken of veiligheidshekken te bekladden of te beklimmen. Picknicken buiten de picknickplaats is verboden. De tafels in de verschillende food hubs zijn gereserveerd voor mensen die de door deze restaurants en bars verkochte producten consumeren.

De verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen is bij wet verboden.

Het is verboden iets op de grond te gooien, zowel in het park als op de parkeerplaatsen. In het algemeen dient u de netheid van de omgeving te respecteren en de daarvoor bestemde vuilnisbakken te gebruiken.

Vergeet niet dat u zich in een openbare ruimte bevindt, er zijn rookruimtes in het park, buiten deze ruimtes is roken ten strengste verboden. Consumptie met een chicha is strikt verboden in het park, ongeacht het daarin verwerkte product. Wij raden u aan u fatsoenlijk en passend te kleden voor de plaats waar u bent.

Badkleding is verplicht voor toegang tot de activiteiten en het water. Alleen zwemkleding (een- of tweedelig), shorts en boxershorts worden geaccepteerd. T-shirts die speciaal zijn ontworpen voor zwemmen en UV-bescherming worden getolereerd. Straatkleding en ondergoed zijn om hygiënische redenen niet toegestaan. Wat betreft de burkini: alleen neopreen broek en lange mouwen + badmuts.

De directie behoudt zich het recht voor om personen die de instructies niet naleven of die een gevaarlijke houding aannemen voor zichzelf of voor anderen, uit te sluiten.

Huisdieren zijn niet toegestaan. Het is niet nodig hen te dwingen een dag in de auto door te brengen, ze zijn thuis veel beter af.

Het is verplicht de veiligheidsvoorschriften in alle omstandigheden op te volgen. De directie wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk ongeval dat zich voordoet als gevolg van het niet naleven van deze veiligheidsinstructies.

De bewegwijzering bij de ingang van elke activiteit moet worden geraadpleegd. Het vertelt u met name hoe moeilijk de activiteit is en aan welke criteria u moet voldoen om toegang te krijgen. Neem geen onnodige risico’s.

De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden van het park en/of de activiteiten te wijzigen.

In geval van slecht weer behoudt de directie zich het recht voor de openingstijden van het park en/of de activiteiten te wijzigen zonder dat de bezoekers aanspraak kunnen maken op enige financiële compensatie.

Om welke reden dan ook vergoeden wij niet de bedragen die zijn betaald om het park te betreden, behalve in strikt uitzonderlijke gevallen wanneer het park moet worden ontruimd om technische, klimatologische, operationele of veiligheidsredenen. Creditnota’s kunnen worden uitgegeven als u minder dan 1,5 uur in het park bent geweest, met uw bonnetje als bewijs.

In geval van niet-naleving van de bovenstaande regels wijst de Directie niet alleen alle verantwoordelijkheid af, maar is zij ook verplicht de overtreder te verzoeken het O’Gliss Park onmiddellijk te verlaten, zonder verplicht te zijn het inschrijfgeld terug te betalen of een nieuwe inschrijving te valideren.

Toegang tot het park impliceert aanvaarding van deze regels.

Bedankt voor uw begrip en geniet van uw verblijf in ons park!

Reglement van O’Cayo eiland

De toegang tot het strand, de klimmuur en het zwembad op O Cayo eiland houdt individuele risico’s in. Probeer niets onbezonnen te doen waartoe je niet in staat bent. Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot bepaalde gebieden te ontzeggen indien dit noodzakelijk is en indien u onnodige risico’s neemt die uzelf of anderen kunnen schaden.

U blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van verkeerd gebruik van de verstrekte rotswandactiviteit in diep water. Wij danken de ouders of begeleidende volwassenen dat zij erop toezien dat hun kinderen deze instructies opvolgen. Wij herinneren u eraan dat kinderen in geen geval zonder toezicht mogen worden achtergelaten. Springen, duiken en rennen zijn verboden. Het is verboden de gemarkeerde paden te verlaten. U blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften. Het is verboden te eten en/of te drinken in de zwembaden.

Délir’Space Regels

U moet lichamelijk en geestelijk fit zijn om aan de activiteit deel te nemen. U bent zich bewust van het risico van lichamelijk letsel voor uzelf en uw kinderen door het gebruik van de in de Delir’Space aangeboden modules.

Het oefenen van deze 12 dia’s is een oefening die individuele risico’s met zich meebrengt. Probeer niets onbezonnen te doen waartoe je niet in staat bent. Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot bepaalde dia’s te ontzeggen indien dit noodzakelijk is en indien u buitensporige risico’s neemt die uzelf of anderen kunnen schaden.

U blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik van de ter beschikking gestelde dia’s.

Er mag slechts één persoon tegelijk op de glijbanen zijn, tenzij wordt aangegeven dat de activiteit door meerdere personen kan worden beoefend.

Het is verboden om ondersteboven de glijbanen op te gaan.

De boeiglijbanen zijn alleen beschikbaar voor 2 personen.

Zwemmen is niet toegestaan in de zwembaden van de receptie.

Springen en rennen zijn verboden.

Het is verboden de gemarkeerde paden te verlaten.

Criteria voor de toegang tot de verschillende zones :

  • Vanaf 1m10: 3 glijbanen voor beginners Body Slide, Tunnel Body Slide, Rafting Slide
  • Vanaf 1m20: 4 glijbanen van bevestigd niveau Twister 1 en 2, Multi Surf, Flying Boat
  • Vanaf 1m40 of kinderen onder begeleiding van een volwassene: 2 glijbanen van bevestigd niveau Turbo Lance, Space Boat
  • Vanaf 1.50m: 3 glijbanen uit de categorieën Looping Rocket, Free Fall, Kamikaze

De leeftijds- en lengtelimieten en veiligheidsinstructies aan het begin van elke glijbaan moeten worden gerespecteerd.

Virtuele Rafting Regels

Familieniveau: vanaf 5 jaar of 1m10 Sensationeel niveau: vanaf 11 jaar of 1m50 Kinderen jonger dan 8 jaar moeten worden begeleid door een volwassene. Deze activiteit wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen, mensen met hoge bloeddruk, hart-, rug- of nekproblemen of enige andere gezondheidstoestand of handicap die door dit avontuur kan worden verergerd.

Je betreedt een natuurgebied op eigen risico. U moet over uw volledige fysieke en intellectuele capaciteiten beschikken om aan de activiteit deel te nemen. U bent zich bewust van het risico van lichamelijk letsel voor uzelf en uw kinderen door het gebruik van de modules die beschikbaar zijn op de Virtual Rafting. Het is verboden het gemarkeerde pad te verlaten, te rennen en te zwemmen. Virtual Rafting is een oefening die individuele risico’s met zich meebrengt.

Probeer niets te doen waarvan je niet weet hoe het moet! Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot de activiteit of een deel daarvan te ontzeggen indien dit noodzakelijk is en indien u onnodige risico’s neemt die uzelf of anderen kunnen schaden. U moet de door het bedrijf verstrekte apparatuur gebruiken. De Virtual Rafting is geen plaats om les te geven. Het personeel geeft geen opleiding, maar adviseert op basis van gezond verstand. U blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van het misbruik van de verstrekte modules. Een veiligheidsbriefing door de machinist is verplicht alvorens te beginnen.

Sunset’Playa Reglement

De toegang tot het strand en het golfslagbad houdt individuele risico’s in. Probeer niets onbezonnen te doen waartoe je niet in staat bent. Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot bepaalde gebieden te ontzeggen indien dit noodzakelijk is en indien u onnodige risico’s neemt die uzelf of anderen zouden kunnen schaden.

U blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik van de aan u verstrekte Wave Ball activiteit.

Wij danken de ouders of begeleidende volwassenen dat zij erop toezien dat hun kinderen deze instructies opvolgen.

Wij herinneren u eraan dat kinderen in geen geval zonder toezicht mogen worden achtergelaten.

 

  • Springen en rennen zijn verboden.
  • Het is verboden de gemarkeerde paden te verlaten.
  • Het is verboden te eten en/of te drinken in de zwembaden.

Exploral’o Reglement

U moet lichamelijk en geestelijk fit zijn om aan de activiteit deel te nemen. U bent zich bewust van de risico’s van lichamelijk letsel die u neemt en die u uw kinderen laat nemen door gebruik te maken van de modules die u in de Exploral’o-ruimte ter beschikking worden gesteld.

De beoefening van deze 4 wilde rivieren is een oefening die individuele risico’s met zich meebrengt. Probeer niets onbezonnen te doen waartoe je niet in staat bent. Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot bepaalde gebieden te ontzeggen indien dit noodzakelijk is en indien u onnodige risico’s neemt die uzelf of anderen kunnen schaden.

U blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Zwemmen is niet toegestaan in de zwembaden van de receptie.

Springen en rennen zijn verboden.

Het is verboden de gemarkeerde paden te verlaten.

Criteria voor de toegang tot de verschillende zones :

  • Speed River” en “Indiana” groene paden: Kinderen jonger dan 8 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
  • Blauw spoor ” Colorado ” : Vanaf 1m50
  • Rood spoor “Niagara”: Van 1m50

De leeftijds- en lengtelimieten en de veiligheidsvoorschriften die bij het begin van elk parcours worden aangegeven, moeten worden nageleefd.

Ludo’Park Regels

De toegang tot dit gebied is strikt voorbehouden aan kinderen jonger dan 11 jaar en houdt individuele risico’s in. Zij mogen geen ondoordachte manoeuvres uitvoeren waartoe zij niet in staat zijn. Wij behouden ons het recht voor hen de toegang tot bepaalde zones te ontzeggen indien dit noodzakelijk is en indien zij buitensporige risico’s nemen die henzelf of anderen kunnen schaden.

De ter beschikking gestelde spelen moeten verstandig en met respect voor anderen en het materiaal worden gebruikt.

Het is verboden te eten en/of te drinken op de speelplaatsen.

Springen en rennen zijn verboden.

U blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik van de aan u ter beschikking gestelde modules.

De leeftijds- en lengtelimieten en de veiligheidsinstructies bij de ingang van elke activiteit moeten worden nageleefd.

Wij danken de ouders of begeleidende volwassenen dat zij erop toezien dat hun kinderen deze instructies opvolgen.

Wij herinneren u eraan dat kinderen in geen geval zonder toezicht mogen worden achtergelaten.

Het is verboden de gemarkeerde paden te verlaten.

Uw bezoek voorbereiden

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

FAQ

Prijzen en aanbiedingen

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Accommodatie

Wij bieden u ongewone accommodatie in de buurt van het park!

Ontdek O'Tel Park, de nieuwigheid van 2024!