De Attracties

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Praktische informatie

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Prijzen en aanbiedingen

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Accommodatie

Wij bieden u ongewone accommodatie in de buurt van het park!

Ontdek O'Tel Park, de nieuwigheid van 2024!

Privacybeleid

Persoonlijke informatie

Mijn persoonlijke gegevens opvragen informatie

Privacybeleid

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder. Door deze site en/of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Inhoudsopgave

 1. In dit beleid gebruikte definities
 2. Gegevensbeschermingsprincipes die we volgen
 3. Welke rechten heeft u op uw persoonsgegevens?
 4. Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen
 5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
 6. Wie heeft er nog meer toegang tot uw persoonlijke gegevens?
 7. Hoe wij uw gegevens beveiligen
 8. Informatie over cookies
 9. Contactgegevens

Definities

Persoonsgegevens – alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verwerking – elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of reeksen persoonsgegevens. Betrokkene – een natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt. Kind – een natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar. Wij / ons (kapitaal of niet) –

Beginselen inzake gegevensbescherming

Wij houden ons aan de volgende beginselen inzake gegevensbescherming:

 • De behandeling is legaal, eerlijk en transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben legitieme redenen. Wij houden altijd rekening met uw rechten voordat wij persoonsgegevens verwerken. Op verzoek verstrekken wij u informatie over de behandeling.
 • De behandeling beperkt zich tot het doel. Onze verwerkingsactiviteiten stemmen overeen met het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
 • De verwerking gebeurt met een minimum aan gegevens. Wij verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die voor welk doel dan ook nodig zijn.
 • De behandeling is beperkt in de tijd. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • Wij zullen ons best doen om de juistheid van de gegevens te waarborgen.
 • Wij zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 1. Recht op informatie – dit betekent dat u moet weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, waar ze vandaan komen en waarom en door wie ze worden verwerkt.
 2. Recht op toegang – dit betekent dat u het recht hebt op toegang tot de gegevens die van/over u worden verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde persoonsgegevens op te vragen en te verkrijgen.
 3. Recht op rectificatie – dit betekent dat u het recht hebt te verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn.
 4. Recht op verwijdering – dit betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.
 5. Recht op beperking van de verwerking – dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden het recht hebt de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 6. Recht op bezwaar tegen verwerking – dit betekent in sommige gevallen dat u het recht heeft bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
 7. Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde verwerking – dit betekent dat u het recht hebt bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering; en niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd. Dit recht kan worden uitgeoefend wanneer het opstellen van profielen rechtsgevolgen heeft die u betreffen of die u in aanzienlijke mate treffen.
 8. Recht op gegevensoverdraagbaarheid – u hebt het recht uw persoonsgegevens te verkrijgen in een machinaal leesbaar formaat of, indien mogelijk, in de vorm van een rechtstreekse overdracht van de ene verwerker naar de andere.
 9. Recht om een klacht in te dienen – indien wij uw verzoek op grond van de toegangsrechten weigeren, zullen wij u een reden geven waarom. Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw verzoek is behandeld, neem dan contact met ons op.
 10. Recht op bijstand van de toezichthoudende autoriteit – dit betekent dat u recht heeft op bijstand van een toezichthoudende autoriteit en het recht op andere rechtsmiddelen, zoals het eisen van schadevergoeding.
 11. Recht om toestemming in te trekken – u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Gegevens die we verzamelen

– Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, huisadres, enz. omvatten, voornamelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantervaring te verbeteren. Wij slaan de informatie die u ons verstrekt op zodat u commentaar kunt geven of andere activiteiten op de website kunt uitvoeren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. – Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere hulpmiddelen voor sessies. Bijvoorbeeld uw winkelwagengegevens, uw IP-adres, uw aankoopgeschiedenis (indien van toepassing), enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u onze diensten gebruikt of inhoud op onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden geregistreerd. Openbaar beschikbare informatie Wij kunnen informatie over u verzamelen die openbaar beschikbaar is.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • U een dienst verlenen. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van uw account; het leveren van andere producten en diensten die u hebt aangevraagd; het op uw verzoek leveren van promotieartikelen en het communiceren met u over deze producten en diensten; het communiceren en omgaan met u; en het informeren over wijzigingen in de diensten.
 • uw klantervaring verbeteren
 • voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting
 • zo nodig opnieuw contact met u opnemen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor legitieme doeleinden en/of met uw toestemming. Om een overeenkomst te sluiten of contractuele verplichtingen na te komen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je te identificeren
 • u een dienst te verlenen of u een product te sturen/aan te bieden
 • communiceren voor verkoop- of factureringsdoeleinden

Op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u gepersonaliseerde aanbiedingen * (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners) te sturen;
 • om onze klanten te beheren en te analyseren (aankoopgedrag en geschiedenis) om de kwaliteit, de verscheidenheid en de beschikbaarheid van de aangeboden/geleverde producten/diensten te verbeteren;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsvragenlijsten;
 • contact met u opnemen

Tenzij u ons anders hebt geïnformeerd, beschouwen wij het aanbieden van soortgelijke of identieke producten/diensten aan uw aankoopgeschiedenis/browsegedrag als in ons legitieme belang. Met uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • u nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • voor andere doeleinden, hebben we uw toestemming gevraagd;

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit de wet en/of om uw persoonsgegevens te gebruiken voor opties waarin de wet voorziet. Wij behouden ons het recht voor de verzamelde persoonsgegevens te anonimiseren en te gebruiken. Wij zullen gegevens buiten het toepassingsgebied van dit beleid alleen gebruiken als ze geanonimiseerd zijn. Wij bewaren uw facturering en andere over u verzamelde informatie zo lang als nodig is voor boekhoudkundige of andere wettelijke doeleinden, maar niet langer dan 24 maanden.. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden die hier niet worden genoemd, maar die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Daarbij zullen wij ervoor zorgen dat:

 • het verband tussen de doeleinden, de context en de aard van de persoonsgegevens geschikt is voor verdere verwerking;
 • verdere verwerking uw belangen niet schaadt en er een passende waarborg voor de verwerking is.

Gegevens uit contactformulieren en IP’s worden na 24 maanden verwijderd

Wij zullen u informeren over verdere verwerking en doeleinden.

Wie heeft er nog meer toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met vreemden. In sommige gevallen worden persoonsgegevens over u verstrekt aan onze vertrouwde partners om ons in staat te stellen de dienst aan u te leveren of om uw klantervaring te verbeteren. Wij delen uw gegevens met: Onze verwerkingspartners:

 • Op dit moment niet.

Onze zakenpartners:

 • Op dit moment niet.

Aangesloten derden:

 • Op dit moment niet.

Wij werken alleen met verwerkingspartners die een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens kunnen garanderen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden of ambtenaren wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden als u daarvoor toestemming hebt gegeven of als er andere wettelijke gronden zijn.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij doen ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (zoals HTTPS). Waar nodig maken wij gebruik van anonimisering en pseudonimisering. Wij controleren onze systemen op kwetsbaarheden en aanvallen. Hoewel wij ons best doen, kunnen wij de veiligheid van de informatie niet garanderen. Wij verbinden ons er echter toe de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van inbreuken op de gegevens. Wij zullen u ook op de hoogte brengen als uw rechten of belangen worden bedreigd. Wij zullen al het redelijkerwijs mogelijke doen om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en de autoriteiten bij te staan in geval van een inbreuk. Als u een account bij ons heeft, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim houden.

Kinderen

Het is niet onze bedoeling informatie van kinderen te verzamelen of bewust te verzamelen. Wij richten ons met onze diensten niet op kinderen.

Cookies en andere technologieën die we gebruiken

Wij gebruiken cookies en/of soortgelijke technologieën om het gedrag van klanten te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om de sites te laten werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website worden aangemaakt. U kunt uw cookies controleren op browserniveau. Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u bepaalde functies mogelijk niet gebruiken. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om bepaalde belangrijke functies op onze website te kunnen gebruiken, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 • Functionaliteitscookies – deze cookies bieden functies die het gebruik van onze dienst handiger maken en meer gepersonaliseerde functionaliteit mogelijk maken. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres onthouden in commentaarformulieren. U hoeft deze informatie dus niet opnieuw in te voeren de volgende keer dat u commentaar geeft.
 • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te volgen
 • Advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor u en uw interesses. Bovendien worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt te beperken. Zij worden gewoonlijk met toestemming van de websitebeheerder door reclamenetwerken op de website geplaatst. Deze cookies onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan de door de andere organisatie geleverde sitefunctionaliteit.

U kunt de op uw computer opgeslagen cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. U kunt ook bepaalde cookies van derden controleren door een privacyverhogend platform te gebruiken, zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Ga voor meer informatie over cookies naar allaboutcookies.org. Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website te meten. Google heeft een eigen privacybeleid dat u hier kunt lezen. Als u zich wilt afmelden voor het bijhouden van Google Analytics, gaat u naar de afmeldingspagina van Google Analytics.

Contactgegevens

SAS O’GLISS

Route de la Tranche sur Mer , Lieu dit, Le pont Rouge 85560 LE BERNARD

 • contact@oglisspark.fr
 • Tel: 02 51 48 12 12

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De laatste wijziging vond plaats op 28/12/2022

Uw bezoek voorbereiden

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

FAQ

Prijzen en aanbiedingen

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Accommodatie

Wij bieden u ongewone accommodatie in de buurt van het park!

Ontdek O'Tel Park, de nieuwigheid van 2024!